Family Education Program

Các điều khoản và điều kiện

Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến cơ quan Nhà Xã hội Trẻ em của California (CHS). Một trong những mục đích của chúng tôi là mang đến các nguồn tài nguyên giáo dục thiết yếu cho các bậc phụ huynh, những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, giáo viên, chuyên viên y tế, nhân viên xã hội và những cá nhân/tổ chức khác chịu trách nhiệm cho việc chăm sóc và phát triển của trẻ em. Chúng tôi đóng góp các tài liệu miễn phí trong toàn bang California cũng như cả nước.

Chúng tôi đã đặt rất nhiều nỗ lực và sử dụng nhiều nguồn lực để thực hiện nghiên cứu, sáng tạo, và duy trì việc cung cấp những công cụ có giá trị của chúng tôi. Như vậy, CHS sở hữu bản quyền tất cả các tài liệu này và nghiêm cấm bất cứ các hành vi phóng tác, sao chép, phân phối và tái bản nào không được sự đồng ý của chúng tôi. Khi in tài liệu của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý vị đã hiểu rằng tài liệu này được bảo vệ bởi bản quyền và những luật sở hữu trí tuệ khác. Thông tin nhận được thông qua trang web này chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi lợi nhuận. Quý vị không được sao chép hay phân phát tài liệu(một phần hay toàn bộ tài liệu) trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nếu quý vị muốn chia sẻ tài nguyên của chúng tôi, xin vui lòng hướng dẫn mọi người đến trang web của chúng tôi. Xin cảm ơn!

Sign up for CHS updates
Areas of Interest
[close]

Children’s Home Society of California’s Privacy Policy and Terms of Service have changed. Click here to learn more.